Biểu mẫu Cục Thống kê Hà Nội 2015

Kính gửi Doanh nghiệp!

       Cục Thống kê Hà Nội gửi đến Quí Doanh Nghiệp công văn 168/CTK-Cn của Cục Trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội và Hệ thống biểu mẫu để Doanh nghiệp lập báo cáo thống kê năm 2015 gửi Cục Thống kê Hà Nội theo luật thống kê.Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc đề nghị DN liên hệ qua mail này hoặc qua các số điện thoại: 38363455, 0943849825.
Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 10/4/2016.
Tài liệu gửi:
                 1. Các biểu mẫu chúng tôi gửi qua mail này
                 2. Báo cáo tài chính năm 2015 (có đầy đủ bảng cân đối kế toán, kết quả sản xuất kinh doanh 2015, thuyết minh báo cáo tài chính 2015, bảng cân đối các tài khoản phát sinh năm 2015)
                 3. Các báo cáo chúng tôi nhận qua hộp thư mail này có dấu của DN được scan hoặc gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ:
Người nhận báo cáo:
                              Hạ Thị Minh Nhị
              Phòng Thống kê Công nghiệp-Cục Thống kê Hà Nội
                       Số 1-Hàn Thuyên-Hai Bà Trưng-Hà Nội
                       Điện thoại:38363455, 38266465, 0943849821
Rất mong DN thực hiện tốt luật Thống kê và hợp tác giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước phân công.
Trân trọng Cảm ơn.
Hạ Thị Minh Nhị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *